Werkvormen

Om de groepsdynamiek positief te beïnvloeden zijn er vele werkvormen die ingezet kunnen worden. Per fase hebben wij drie werkvormen uitgewerkt die jij direct kunt toepassen in jouw groep.

Fase 1: Forming

Kennismakingsoefeningen voor geweldige groepsdynamiek! De werkvormen zijn zowel toepasbaar in nieuwe groepen als in bestaande groepen en kunnen, met kleine aanpassingen, in elke leeftijdsgroep gebruikt worden. Jij als leraar kunt zelf bepalen welke vragen je stelt en op welk gebied ze elkaar beter leren kennen.

Besteedt de eerste weken veel aandacht aan het groepsvormingsproces door regelmatig oefeningen te doen die dit proces verbeteren. Gerichte aandacht voor het groepsvormingsproces zorgt voor een stevig fundament, waar iedereen het hele schooljaar baat bij heeft. Bovendien vermindert het de kans op pesten, kliekjesvorming en buitensluiten aanzienlijk.

Ontdekkingsrij
Kennismakingstouw
Speeddate Bingo

Klik hier voor een gedetailleerde uitleg van de drie werkvormen.

Fase 2: Storming

Lekker werken met jouw groep, een ontspannen sfeer, ruimte voor discussies, eigen meningen en toch saamhorigheid. Het is echt mogelijk als je bewust tijd maakt voor het creëren hiervan. Hieronder vind je weer drie werkvormen die positief bijdragen aan het groepsvormingsproces.

Secret Friend
Cirkelteller
Levend Memory

Klik hier voor een gedetailleerde uitleg van de drie werkvormen.

Fase 3: Norming

Drie nieuwe werkvormen die jou helpen bij het groepsvormingsproces van jouw groep met de focus op verbondenheid.

Mooie momenten pot
Wie is het?
Spinnenweb

Klik hier voor een gedetailleerde uitleg van de drie werkvormen.

Fase 4: Performing

Een fijne sfeer in de groep kost in het begin regelmatig de nodige zweetdruppels. Het mooie is dat, nu jij dit weet, het je helpt om vol te houden. Door groepsactiviteiten in te zetten, ze regelmatig te doen, stimuleer je het groepsvormingsproces op een positieve manier. Leerlingen hebben het gevoel dat ze spelen en jij weet dat jullie eigenlijk knetterhard aan het werk zijn. Misschien kun je ze zelfs uitnodigen om zelf met nieuwe werkvormen te komen.

Speeddate
Samen een verhaal bedenken
Emotiebus

Klik hier voor een gedetailleerde uitleg van de drie werkvormen.

Fase 5: Adjourning

Drie werkvormen om kinderen te laten ervaren!

1-2-3 in tweetallen
Kriebelestafette
Tekenen in tweetallen

Klik hier voor een gedetailleerde uitleg van de drie werkvormen.